Teksten Leven in de Bourgogne
  Welkom
  La Maison
  Bourgogne
  Taizé
  Vakantie
  Wonen&Werken
  Verblijfskosten
  Joep
  Teksten
  Links
  Contact

 

 

Het weer in de Bourgogne
Het weer in de Bourgogne

 

 

Deze site is niet alleen om de mogelijkheden van het domein in Sailly te promoten maar ook om de discussie en het gesprek te voeden WAAR HET OM GAAT IN DIT LEVEN…
Het leven zinvol leven in de Bourgogne
Elke dag een nieuw avontuur. beleven
Steeds opnieuw bij jezelf thuiskomen
Op weg naar de voltooiing...
Er iets moois van maken...

He motto van de Ange Gardien is:
"Waar je aan toe bent komt naar je toe,
werk met de Genade mee".
Ofwel benut je talenten,
ze zijn je gegegeven, gegund.

Een 2e motto is te vinden in Psalmen  34:
Mijd, wijk van het kwade
Doe het goede
Zoek de Vrede
Tracht die te veroveren.

En een 3e is van Cor Vries
in het boekje Dood en Leven:
Ons aller streven
is te leven
en het leven
ons gegeven
door te geven.
Dat is leven:
geven.

In de seventies gaf de Incredible Stringband mee:
BE GLAD BE SAD BUT DON'T BE BAD
en
THIS MOMENT IS DIFFERENT, IT IS NOW

Een dagelijkse, wekelijkse inspiratiebron in Bourgogne is
TAIZE met de heerlijke eenvoudige gezangen
Ubi caritas et amor, Deus ibi est
(Waar vriendschap en liefde is, daar is God)
Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio
(Gelukkig jullie armen, voor jullie is het rijk Gods)

Het gaat erom de lessen van het verleden te leren
dankbaar omzien naar al het goede wat mocht zijn
wijzer door de fouten, door de nare,  zware ervaringen.
Geen omzien in wrok en nijd, wel in dankbaarheid!

Het gaat erom op tijd je verlies te nemen,  los te laten,
om de winst van het leven, de momenten te verzilveren.
Niet vasthouden aan wat dwars en tegen zit
wel loslaten, jezelf aanpakken, revitaliseren!

Het verblijf op deze wereldbol vonden we beschreven
op een grafsteen op de déchetterie, stortplaats, te Sailly
"Les separations du temps
ne sont qu'un rendez-vous
pour  l' Eternité"
Het leven is als een vlinder die aan momenten genoeg heeft,
loslaten van de tijd voor een ontmoeting met de eeuwigheid.

Zoals Carl Gustav Jung de beroemde psycholoog zei:
geef 12 uur per dag aan  de wereld, de medemens  en
12 uur per dag aan jezelf, aan God, aan zelfbezinning.
Dat vraagt om inzet, om actie, daadkracht, vaak ook om strijd.
Loslaten, de vrede veroveren vraagt confrontatie, moed
om vrij te worden van zorgen, van moeten, van nare ervaringen
om vrij te worden tot  ont  moeten,  open staan voor die Ander...

Uiteindelijk gaat het om de vervolmaking, de zelfverwerkelijking
de uiterste topervaring van dit leven, het opgaan, het overgaan
zoals Christus heenvoer in het witte licht van Hemelvaart
meegevoerd met machten en krachten naar gene zijde
het lichaam blijft hier en de ziel vliedt voort....
beschermengel wacht aan de hemelpoort..
eeuwigheid het laatste woord...
mag het zo ten einde gaan?
naar 't paradis, à Dieu....

" waar je aan toe bent
komt naar je toe,
werk met genade mee"
Engeltjes
Ange Gardien
ringen
Samen
Maaltijd  vieren
Familie
"Les separations du temps
ne sont qu'un rendez-vous
pour  l' Eternité"
Heengaan
Zielen, beste vrienden
Ben van Rooijen
16 mei 1947 - 15 april 2007